Gymnasiestipendier

Gymnasiestipendierna är av tre slag från Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen

Bohuslänskt stipendium
Stiftsstipendium
Utbildningsstipendium

Stiftelsens styrelse delar även ut det Schillerska stipendiet för Gustaf Schillers stipendiestiftelse

För samtliga stipendier gäller att eleven valt högskoleförberedande program

Bohuslänskt stipendium kan tilldelas elev som är född i landskapet Bohuslän eller var folkbokförd där när gymnasiestudierna påbörjades.
Stipebndiebeloppet för Bohuslänskt stipendium varier, men utgör för närvarande 20 000 – 30 000 kronor och utgår till elever i årskurs 2 och 3

Stiftsstipendium kan tilldelas elev i gymnasium i förutvarande Göteborgs och Bohus län utanför landskapet, som är född inom Göteborgs stift eller var folkbokförd där när gymnasiestudierna påbörjades. Stiftsstipendium utgör för närvarande 10 000 kronor och utgår till elever i årskurs 2 och 3

Som allmänna förutsättningar för att få Bohuslänskt stipendium och Stiftsstipendium gäller
att eleven och dennes vårdnadshavare skall vara mindre bemedlade, samt
att eleven skall vara känd för gott uppförande och inge goda förhoppningar om framgång i studierna

Utbildningsstipendium (s.k. Tillfällig belöning) kan tilldelas som uppmuntran för flit och goda kunskaper sådan elev som är född inom Göteborgs stift eller var folkbokförd där, när stipendiet beslutades. Utbildningsstipendium tilldelas enbart elever i årskurs 3
Utbildningsstipendium utgör för närvarande 20 000 kronor

Schillerskt stipendium kan tilldelas mindre bemedlad och av uppmuntran förtjänt elev vid gymnasierna i Göteborg
Schillerskt stipendium utgör för närvarande 5 000 kronor

För samtliga gymnasiestipendier gäller att den sökande skall vara elev i gymnasieskolan/ungdomsskolan. Gymnasiestipendier kan inte beviljas vuxenstuderande

Gymnasiestipendierna delas ut av stiftelsens styrelse efter förslag från gymnasierna

Sökperioden för Bohuslänskt- , Stifts- och Schillerskt stipendium är öppen 15 augusti – 31 oktober varje år

Sökperioden för Utbildningsstipendium är öppen 1 februari – 31 mars varje år