Stiftelsen delar varje år ut stipendier inom följande kategorier:

Gymnasiestipendier   – till elever som valt teoretisk studieinriktning i gymnasier i förutvarande Göteborgs och Bohus län

Resestipendier  – för resor i vetenskapligt eller pedagogiskt syfte

Universitetsstipendier – till studerande vid universitet och högskolor i Sverige

Överskottsfonden – anslag för bland annat vetenskapliga eller pedagogiska studier