Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: http://hvitfeldtskastiftelsen.se

Stiftelsen är mån om din integritet och behandlar bara personuppgifter om dig som du samtyckt till eller om det i övrigt finns en rättslig skyldighet till behandlingen. Stiftelsens sekreterare är ansvarig för sidans innehåll samt personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen.
Sekreteraren nås på kontakt@hvitfeldtskastiftelsen.se

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du beviljas anslag och/eller stipendium sparar stiftelsen dina personuppgifter så länge det är nödvändigt, normalt i sju år. När personuppgifterna inte längre behövs tas de bort (gallras). 

Om du inte beviljas anslag och/eller stipendium tar stiftelsen bort dina personuppgifter i slutet av det kalenderår under vilket din ansökan behandlats.

Vilka rättigheter du har över dina data

Du kan begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig genom att kontakta stiftelsens sekreterare: kontakt@hvitfeldtskastiftelsen.se

Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.