Hvitfeldtska stiftelsen grundar sig på  Margareta Hvitfeldts testamente den 22 januari 1664, och Kung Karl XI:s brev från 1694. Stiftelsen har till ändamål att  dela ut stipendier till elever i gymnasier i förutvarande Göteborgs och Bohus län och till studerande vid universitet och högskolor i Sverige, samt lämna understöd för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet.

Stiftelsen delar ut cirka 10 miljoner kronor om året i stipendier och anslag.

Margareta Hvitfeldt bodde på Sundsby säteri, Tjörns kommun, från 1635 till sin död 1683. Här ovan är en bild avodlingsparken i säteriet.                                                                                                                  Foto: Tjörns kommun