Universitets- och högskolestipendiet kan tilldeleas studerande som uppfyller nedanstående fyra kriterier:

 

-har slutbetyg från gymnasium i förutvarande Göteborgs och Bohuslän

-är född i Göteborgs stift eller var folkbokförd där när gymnasiestudierna påbörjades inom stiftet

-är mindre bemedlad
och

-inger goda förhoppningar om framgång i vetenskapliga studier

Stipendiet utgör för  närvarande 15 000 kronor

Endast studerande som klarat av minst 60 högskolepoäng av grundutbildningen och har för avsikt att examineras vid statlig högskola eller universitet i Sverige samt Handelshögskolan i Stockholm och Chalmers Tekniska Högskola kan komma ifråga för stipendium

En studerande kan endast erhålla stipendiet en gång

Stipendierna delas ut av Stiftelsens styrelse efter förslag av vederbörande universitets/högskoleenhet alternativt av stiftelsens styrelse om universitets/högskoleenheten bestämmer så

Ansökningsblankett finns här:

 

Ansökningsperioden för Universitets- och högskolestipendiet är öppen 15 augusti – 20 oktober varje år