Resestipendium

– för resor i vetenskapligt eller pedagogiskt syfte kan tilldelas den som har slutbetyg från gymnasium i förutvarande Göteborgs och Bohus län eller innehar anställning som lärare vid sådan skola. Resestipendium delas ut av stiftelsens styrelse

Med nuvarande medel som står till förfogande innebär detta att inga andra än lärare vid gymnasier i förutvarande Göteborgs och Bohus län tilldelas resestipendier

Stipendiet kan erhållas maximalt tre gånger

Styrelsen önskar erhålla en bekräftelse från stipendiaten att resestipendiet utnyttjats i enlighet med ansökan

Ansökningsblankett finns här:

Sökperioden för resestipendium för gymnasielärare är öppen 15 oktober – 31 december varje år.